Program
Do Bratislavy prídu osobnosti
európskeho event marketingu!Premiérový ročník medzinárodnej konferencie o event marketingu LIVE! Conference 2015
privíta svojich hostí 25. februára 2015 v Refinery Gallery v Bratislave

PROGRAM

 
09:00 – 09:05 Otvorenie a privítanie hostí moderátorom a zástupcom BTLka
 
09:05 – 09:30 Sli.do – slovenský víťaz Event technology Award 2013, London. 10 tipov ako na inšpiratívny event
Peter Komorník, CEO & CO-founder Sli.do
 
09:30 – 10:30 Event ROI? It is not a tool, it is a mindset (Part I.)
Úvod k tvorbe ROI z realizovaných podujatí / Ako na to? 
Elling Hamso, Managing Partner, Event ROI Institute
 
10:30 – 10.50 LIVE! Coffeebreak
 
10:50 – 11:50 Live Campaigns: Trends in Events. 
New dialog ideas from digital to live experiences.
Pozornosť ako nástroj 21. storočia. Na ceste od digitálnych k živým zážitkom.
Colja M. Dams, Owner and CEO, VOK DAMS Agency for Events & Live-Marketing
 
11:50 – 12:50 LIVE! Obed
 
12:50 – 13:40 Corporate Events 2.0 - Employees - the main ambassadors of your brand, 
Jens Oliver Mayer / managing director (Europe), JACK MORTON Worldwide
 
13:40 – 13:55 LIVE! Small Break
 
13:55 – 14:40 Designing an effective event - ROI effect (Part II.)
How to create an effective event / trade show / roadshow etc. ?

Tvorba efektívnych podujatí, eventov, trade shows a pod.
Elling Hamso, Managing Partner,  Event ROI Institute
 
14:40 – 14:55 LIVE! Coffeebreak
 
14:55 – 15:55
Panelová diskusia: Európsky eventový trh sa porovnáva a inšpiruje. Aký je? 
Unikátny Q&A panel naprieč eventovou Európou.
 
Elling Hamso, Colja M. Dams (GER), Jens Oliver Mayer (GER), Norbert Pýcha (ČR), zástupca asociácie slovenských eventových agentúr BTL-ka (SK).
 

Obsah panelovej diskusie:

  • Trhové špecifiká a porovnanie z hľadiska veľkosti trhu, postavenia agentúr a asociácií
  • Porovnania, relevantnosť, sila a postavenie event a live marketingu na európskych trhoch
  • Kreativita vs. rozpočet: Aké prístupy používa eventová Európa?
  • Porovnávací kvíz: cena, fees, hodinové sadzby
  • Quo vadis event & live marketing 2015 / Live & event marketing trendy v roku 2015
15:55 -  16:10

Záver, poďakovanie účastníkom, info k stiahnutiu prezentácií a výstupov

Created by run.sk